Кандидатура


Кандидатура є першим етапом ознайомлення з богопосвяченим життям та випробуванням себе у цьому способі життя, а також початком формації у Згромадженні, який безпосередньо готує до новіціяту. Метою кандидатури є розбудження, пошук і розвиток покликання. Кандидати протягом року навчаються за програмою підготовчого року семінарії, знайомляться з духовністю і місією Згромадження, а настоятелі формують свою думку стосовно їхньої придатності до виконання місії у Згромадженні.

У Львівській провінції кандидатура триває один рік і проходить у спеціально визначеному для цього домі. В окремих випадках Провінційна рада може скоротити цей термін. Життя у спільноті є важливою площиною життя редемптористів. Воно вимагає перебороти індивідуалізм і мати відповідний рівень особистісної та християнської зрілості. Перед прийняттям рішення про вступ до новіціяту кандидати отримують досвід життя у спільноті, досвідчують радості і труднощі, з якими воно пов’язане, щоб могти розпізнати, чи це справді той стиль життя, до якого кличе їх Ісус Христос.

Для прийняття в кандидатуру вимагаються наступні риси і ознаки справжнього покликання:

  • щире бажання, автентичне і мотивоване;
  • свобода у прийнятті рішення вибору богопосвяченого життя;
  • здатність до життя у спільноті та готовність служити іншим;
  • фізичне і психічне здоров’я, достатній інтелектуальний рівень, відповідний до віку особи;
  • психічна зрілість i рівновага та духовні і моральні задатки;
  • відсутність протипоказань до реалізації покликання і тих рис особистості, які роблять неможливим виконання вимог, пов’язаних із редемптористським покликанням;
  • відсутність визначених церковним правом перешкод i невідповідностей, що роблять неможливим вступ до богопосвяченого життя i свячень.

Необхідними умовами для прийняття в кандидатуру є також:
  1. середня освіта;
  2. практикування християнського життя.

Психічна дозрілість, яку повинні осягнути кандидати, підтверджується певною сталістю духа, необхідною до життя в целібаті, відданому Богу, та відповідним трактуванням євангельських рад послуху й убожества, а також правдивою оцінкою людей і подій та здібністю приймати важливі рішення відносно апостольського життя у спільноті.

Кандидати навчаються шукати Христа Відкупителя у витривалому розважанні Слова Божого, особливо Євангелія, та у молитві, ідучи за Ним живою любов'ю, присвоюючи собі духа євангельських рад і блаженств. 

Особливий наголос робиться на розвиток чеснот, притаманних апостольській спільноті: братньої любові, самовідречення і прихильності до всіх, здатності співпрацювати в апостольській справі, відваги і довір'я, простоти і щирості серця, великодушності і лагідності, радості в кожному терпінні, нестачах, трудах, злиднях, переслідуваннях за Христа.

Документи, необхідні для вступу до Згромадження редемптористів:

* Прохання про прийняття;
* Довідка про хрещення і миропомазання;
* Рекомендація пароха (або характеристика від останнього форматора);
* Документи про освіту;
* Свідоцтво про народження;
* Автобіографія (з розповіддю про покликання);
* Паспорт та ідентифікаційний номер;
* Посвідчення про приписку до призивної дільниці або військовий квиток;
* Амбулаторна картка (при наявності);
* Сертифікати із результатами ЗНО (при наявності).


Кандидатура 

Монастир св. Йосифа

76006 м. Івано-Франківськ 

вул. В. Івасюка, 48

моб.: 098 951 14 29, 099 152 19 86

postulatcssr@gmail.com
https://www.facebook.com